Massage gezonde Ontspanning

Massage op de werkplek

Bij stoelmassage zijn geen hulpmiddelen nodig en een stoelmassage kan snel ter plekke gegeven worden ©Bertold Werkmann - FotoliaOp uw werkplek een verfrissende massage krijgen waardoor u zich ontspant en nieuwe energie opdoet? Gelukkig voor masseurs en voor u als werknemer zien steeds meer werkgevers het nut van bedrijfsmassage in. Met bedrijfsmassage gaat de werkgever ziekteverzuim tegen en verhoogt de productiviteit. Onder bepaalde voorwaarden is bedrijfsmassage fiscaal aftrekbaar.

Stoelmassage tegen zittend werk?

Zittend werk, vooral bureauwerk eist vaak een tol van het lichaam. Van stilzitten wordt u stijf. Een verkeerde zithouding en geen goede positie (bijvoorbeeld bij het werken achter de computer) kunnen tot spierspanning en pijn leiden. Komt er ook nog stress bij kijken dan is bedrijfsmassage een manier om lichamelijke en geestelijke spanning ter verminderen in korte tijd en eventueel RSI te voorkomen. De stoelmassage is binnen de bedrijfsmassage de meest toegepaste massagevorm, vanwege de effectiviteit in korte tijd en omdat de kleding aan kan blijven. Zie ook stoelmassage.

Door het aanbieden van een bedrijfsmassage kan een werkgever ervoor zorgen dat de motivatie en inzet van werknemers stijgt ©nyul - Fotolia

Bedrijfsmassage

Door een investering in bedrijfsmassage is het mogelijk dat het rendement van het zogenoemde menselijk kapitaal verbetert. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:

  • er minder personeelsuitval is door ziekte;
  • en/of dat ziekteverzuim korter is;
  • er een meer ontspannen sfeer heerst met letterlijk meer ontspannen medewerkers;
  • het bijdraagt aan het wel bevinden op de werkplek.

De ervaren extra aandacht door de ‘baas’ vanwege bedrijfsmassage beïnvloedt de motivatie en inzet van medewerkers mogelijk ook.

Financieel is het voor bedrijven steeds aantrekkelijker om gezondheidsklachten van werknemers te voorkomen door bedrijfsmassage. Een stoelmassage evenals reflexzonemassage mag de werkgever fiscaal onbelast aanbieden aan zijn medewerkers.


Voorwaarden massage

Denkt u dat een werknemer hierbij baat kan hebben, dan is het mogelijk deze massage hem onbelast te vergoeden of te verstrekken. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij stoelmassage:

  • u heeft een arboplan en de reflexzonemassage maakt onderdeel uit van dit plan om bepaalde gezondheidsproblemen bij werknemers te voorkomen of te verhelpen;
  • de massage vindt tijdens werktijd plaats;
  • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de massage;
  • de werknemer heeft geen enorme privébesparing doordat de werkgever de massage verstrekt.

Massage wordt steeds meer erkend als een ontspanning gevende methode. Aangezien de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor het ‘gezond werken’ ligt het in lijn der verwachtingen dat er verdere stimuleringsmaatregelingen komen. Zoals bijvoorbeeld bedrijfsmassage.