Massage gezonde Ontspanning


Haptonomie: in contact met jezelf

Haptonomie is een benaderingswijze die ervan uitgaat dat je gevoelens van invloed zijn op je welzijn. De geneeswijze bestudeert hierbij de wetmatigheden van menselijke gevoelens.

In de praktijk tracht de haptotherapeut via aanraking de patiënt bewust te maken van zijn of haar gevoelens en hem of haar te bevestigen in zijn wezen. Op die manier probeert de haptonomie ervoor te zorgen de balans tussen denken, voelen en doen te herstellen.

Haptonomen proberen je naast het ontwikkelen van je gevoel ook bewust te maken van je communicatie, interactie en relatie met andere mensen. Op die manier leer je beter om met psychische maar ook lichamelijke (gevoels)klachten om te gaan. Denk hierbij aan spanning, onmacht, je grenzen niet goed kunnen aangeven, vermoeidheid en angst. Ook het bewust omgaan met pijn is een van de doelstellingen van de haptonomie.

Definitie Haptonomie

Haptonomie komt van twee Oudgriekse begrippen, namelijk Hapto en Nomos. Hapto staat voor gevoel of gevoelsbeleving, terwijl Nomos staat voor wet of norm. Haptonomie is ontwikkeld rond 1955 en 1960 door Frans Veldman.

Haptotherapie

De haptotherapie bekijkt hoe je nu in het leven staat en hoe je functioneert. De haptotherapeut gaat samen met jou werken aan de mentale, gevoelsmatige problemen of klachten die jij ervaart.

Hierbij leer je bijvoorbeeld verdriet te verwerken, contacten te verbreken, lief te hebben, voor jezelf te kiezen en nog veel meer. Een haptotherapeutisch behandeling bestaat uit:

  • Een intakegesprek waarin de problemen en het doel worden vastgesteld.
  • Aanrakingen. Een van de essentiële onderdelen van de haptotherapeutische behandeling zijn de aanrakingen. Samen met ervaringsoefeningen leer je op die manier bewust te worden van je eigen gevoelens, gedrag en je communicatie naar anderen.
  • Evaluatie na een aantal behandelingen om na te gaan of de behandeling werkt voor de patiënt en hij of zij zich er goed bij voelt.

Een behandeling duurt meestal 50 minuten.Specifieke haptotherapeutisch behandelingen

Er zijn speciale haptonomische behandelingen voor verschillende doelgroepen. Denk aan blinden, zwangeren, sporters, bejaarden en terminaal zieken. Bijvoorbeeld bij de haptonomie tijdens de zwangerschap staat het contact maken met de baby centraal. Ook is het een voorbereiding op de bevalling. Zo leren zowel moeder als vader hoe zij samen de weeën kunnen opvangen tijdens de bevalling.

Kosten en vergoeding haptonomie en haptotherapie

De kosten voor een haptotherapeutische behandeling liggen vaak rond de €80,-. Net als veel alternatieve geneeswijzen wordt haptonomie vaak gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Kijk in de polisvoorwaarden bij jouw zorgverzekering hoe je verzekerd bent en of de behandelingen vergoed worden.

Ga terug naar de startpagina van Massage-gezonde-ontspanning.