Massage gezonde Ontspanning

Sportmassage

Sportmassage is een specialistische massage die een preventieve, maar ook herstellende functie heeft. Sportmassage helpt de spieren los te maken, prestaties te verbeteren en voorkomt blessures. De sportmasseur kan u ook adviseren over de juiste manier van bewegen.

Sportmassage is een gerichte massage op spieren die zwaar belast worden of overbelast zijn. © PA - Fotolia

Wat is sportmassage?

Als u uw spieren intensief gebruikt heeft u ook meer ‘onderhoud’ nodig. Een sportmasseur is een specialist die het lichaam van de sporter goed kent en zijn massages daarop afstemt. Tot zijn werk behoort ook het bieden van eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO), het intapen van lichaamsdelen voor een wedstrijd of training en onderzoeken of een sporter na een blessure genoeg hersteld is om weer voluit mee te doen.

Wanneer sportmassage?

Sportmassage kan verschillende doelen hebben. Sommige massages zijn bedoeld om prestaties te verbeteren, bijvoorbeeld als een voetballer voor de wedstrijd los gekneed wordt als onderdeel van de warming-up. Andere massages moeten juist herstel bevorderen. Dat kan tijdens een wedstrijd of training zijn, maar ook erna (als onderdeel van een cooling down). Ook bij herstel van blessure hoort soms massage. Vaak is dit dan onderdeel van een grotere (fysiotherapeutische) behandeling.

Sportmassage is niet alleen voor topsporters, al is het niet verwonderlijk dat zij er vaker gebruik van maken. Ook als u recreatief sport is een bezoek aan een sportmasseur geen gek idee. Bij ernstige blessures zal deze u doorsturen naar een (sport)arts of fysiotherapeut, want de sportmasseur is geen (para)medicus.

Opleiding sportmasseur

De basisopleiding tot sportmasseur duurt één jaar. Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) beschouwt het als een opleiding op MBO 4-niveau. Vaak bestaat de cursus uit zowel sport- als wellnessmassage. Vakken die in het jaar aan de orde komen zijn:

 • Anatomie
 • Eerste Hulp Bij Sportongevallen (EHBSO)
 • Fysiologie
 • Kwaliteitszorg
 • Reanimatie
 • Sporthygiëne
 • Sportmassage
 • Verzorging

Sportmasseur vinden

Een sportmasseur kan een eigen praktijk hebben, of werkzaam zijn bij een sportclub of wellnesscentrum.

Wilt u zekerheid over de deskundigheid van uw sportmasseur, vraag dan of hij of zij is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het NGS. Masseurs in dit register hebben bewezen dat zij volgens de richtlijnen van de beroepsgroep werken. Hetzelfde geldt voor sportmasseurs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs (NBSM). Op de website van de NBSM vindt u per provincie welke sportverzorgers en -masseurs dit zijn.

Ook masseurs die een diploma van een door het NGS erkend opleidingsinstituut hebben, zijn deskundig.

Tarieven sportmasseur

Sportmasseurs hanteren hun eigen tarieven. Reken voor een intake op een prijs van ongeveer 20 euro. Een massage van een half uur kost rond de 25 euro.

Vergoeding sportmassage

Sportmassage wordt op zichzelf maar heel beperkt vergoed. Alleen FBTO draagt bij aan de kosten in de Module Extra Zorg, en alleen op voorwaarde dat de masseur een licentie bezit van de NGS of NESM. Ook zijn er soms speciale sportverzekeringen of collectieve contracten waarin sportmassage is opgenomen.

Massage als onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling wordt vaker vergoed.

Sportzorg.nl maakte een overzicht van de sportzorg die de verschillende verzekeraars in 2013 vergoeden.

Uw ervaring met sportmasage

Wat zijn uw ervaringen met sportmassage? Heeft u tips over tarieven en vergoedingen? Hoe helpt sportmassage u? Laat het ons weten!


Effect sportmassage

Wat levert sportmassage precies op? Net als andere massages bevordert het de doorbloeding en stofwisseling, en daarmee de afvoer van afvalstoffen. Ook de positieve werking van een gangbare massage zien we terug bij sportmassage: beter slapen, een positieve mentale toestand, een betere spierspanning.

Omdat een sportmasseur beter weet welke belasting een sport oplevert kan hij gerichter werken.

Sportfysiotherapie

Een sportmasseur heeft een andere taak dan de sportfysiotherapeut. De fysiotherapeut komt in beeld bij blessures maar ook bij aandoeningen waar sport als deel van de behandeling wordt ingezet. Massage kan ook bij een behandeling horen maar de sportfysiotherapeut houdt ook bezig met diagnostiek, revalidatie, voorlichting en zorginnovatie.

Een sportfysiotherapeut heeft na de reguliere hbo-opleiding tot fysiotherapeut nog een driejarige master gevolgd. Vanaf 2015 is dit masterdiploma nodig om in het deelregister Sportfysiotherapie van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) te kunnen komen.

Voor meer informatie over sportfysiotherapie bezoekt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS).

Andere sportzorg

Om gezond en optimaal te sporten benadert u de juiste specialist met uw vragen.

 • De sportarts is bij uitstek de medisch specialist om blessures te behandelen. Hij doet onder meer sportkeuringen.
 • Een sportdiëtist adviseert over het juiste gebruik van voeding.
 • EEn sportpodotherapeut weet alles over het gebruik van benen en voeten, zodat het schoeisel van een sporter past bij de belasting van zijn activiteiten.

In een sportmedische instelling (SMI) is de zorg van deze specialisten gebundeld. Een sportarts werkt er bijvoorbeeld samen met een sportfysiotherapeut, zodat u niet alleen vakkundig maar ook snel geholpen wordt. Alles zit immers onder een dak. In Nederland zijn ruim vijftig erkende SMI’s.