Massage gezonde Ontspanning

Oefentherapie

Fysiotherapeuten gebruiken soms oefentherapie (ook wel ‘bewegingstherapie’) om een patiënt te behandelen. Oefentherapie is overigens een zelfstandig beroep. Bekende vormen van oefentherapie zijn Cesar en Mensendieck.


Wat is oefentherapie?

Net als fysiotherapie is oefentherapie bedoeld om bewegen makkelijker te maken. De behandeling bestaat vaak uit het aanleren van nieuwe lichaamshoudingen en bewegingen, waardoor klachten afnemen. Daarbij gaat u zelf aan de slag met bijvoorbeeld spierversterkende oefeningen en is de therapeut een soort coach.

De oefentherapeut houdt veel rekening met wat u op een dag doet, zodat de oefeningen daarop aansluiten. Het gaat er uiteindelijk om dat u zich de nieuwe bewegingen helemaal eigen maakt, zodat ze een tweede natuur worden.

Als paramedisch specialisme vult oefentherapie de activiteiten van artsen aan en probeert het de negatieve gevolgen van een aandoening of ziekte te beperken.

Wanneer oefentherapie?

Vooral klachten aan het bewegingsapparaat zullen u bij een bewegingstherapeut brengen. De beroepsvereniging van oefentherapeuten onderscheidt op haar website de volgende redenen voor een bezoek:

 • arm-, nek- en schouderklachten
 • heup-, knie- en voetklachten
 • hoofdpijn en spanningsklachten
 • houding en bewegingsklachten
 • motorische klachten
 • rug- en bekkenklachten

Wat u misschien minder snel verwacht, maar waarmee u ook naar een bewegingstherapeut kunt gaan, zijn ademhalingsproblemen, arbeidsrelevante klachten, chronische aandoeningen en incontinentie.

Vergoeding oefentherapie

Oefentherapie wordt (deels) vergoed met een aanvullende zorgverzekering. De beroepsvereniging van oefentherapeuten publiceert elk jaar een lijst met de verzekeringen die oefentherapie vergoeden. Raadpleeg deze lijst voor meer informatie.


Dit filmpje laat zien hoe een oefentherapeut Cesar te werk gaat.

Cesar en Mensendieck

Twee bekende vormen van oefentherapie zijn Mensendiecktherapie en Cesartherapie. Ze werden eind 19e, begin 20ste eeuw ontwikkeld en vernoemd naar hun bedenker. De twee therapievormen zijn steeds meer op elkaar gaan lijken, zodat ze vaak in één adem genoemd worden. Ze komen ook samen in één beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (de VvOCM).

Effectiviteit oefentherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oefentherapie effectief is voor patiënten met:

 • etalageziekte
 • taaislijmziekte
 • artrose van de knie
 • longaandoening COPD
 • subacute en chronische lage rugklachten

Ook lijkt het erop dat oefentherapie kan helpen bij Parkinson, Bechterew, artrose van de heup en herstellen van een beroerte.

Dat stond in een advies dat de Gezondheidsraad in 2003 uitbracht. In dat rapport stond ook dat oefentherapie niet helpt bij acute lage rugklachten en dat nader onderzoek nodig is naar het effect bij onder meer reuma, nek- en schouderklachten, RSI en astma.

Oefentherapie heeft, voor zover bekend, geen negatieve effecten.